ENTREGA DE NOTAS DA 1ª AVALIACIÓN | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

A ENTREGA DE NOTAS DESTA PRIMEIRA AVALIACIÓN SERÁ O MÉRCORES 5 DE DECEMBRO DE 19:00 A 20:00 HORAS.  PARA RECOLLER AS NOTAS TEDES QUE DIRIXIRVOS AO VOSO TITOR/A (PROFESOR/A DE INSTRUMENTO).