PROBAS DE ACCESO | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

–> Taboa coa oferta de vacantes e o número de inscritos por especialidade para o curso 2019-2020:  Ver aquí

A finais do mes de maio publicaremos os tribunais cas datas concretas das probas e as listaxes de aspirantes.

 

O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Elementais e Profesionais de Música será do 2 de maio de 2019 ás 9 h. ao 10 de maio de 2019 ás 14:00h. A preinscripción realizarase de xeito online no enlace que figura máis abaixo (a partir do día 1). Pero ningunha inscrición será valida ata que sexa entregada na secretaría do centro xunto ca documentación requerida dentro do plazo (ata o 10 de maio ás 15 horas).

Enlace para inscrición nas probas de acceso: https://www.eoidigital.com/accesocmxunta/pontevedra/

–> Os alumnos do grao profesional deben realizar o pago das taxas da proba (34 € ordinaria, 17 € familia numerosa). Poderán recoller o impreso na conserxería do centro. Senon existe a opción de descargalo ou pagalo na páxina web de ATRIGA: Enlace

Titorial para o pago das taxas

 

 

AS PROBAS DE ACCESO A PRIMEIRO CURSO REALIZARANSE NA SEGUNDA QUINCENA DO MES DE XUÑO. As datas concretas e os tribunais sairán publicadas na primeira semana de xuño.

 

— > TAMEN CHE PODE INTERESAR:

Información sobre o Grao Elemental: Pinchar aquí

Información sobre o Grao Profesional: Pinchar aquí

 

ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE PRIMEIRO:

O PRAZO PARA SOLICITAR PROBA DE ACCESO A 2º, 3º, 4º DE GRAO ELEMENTAL E 2º, 3º, 4º, 5º, E 6º DE GRAO PROFESIONAL É DO 17 AO 28 DE XUÑO (EN HORARIO DE SECRETARÍA).

DE SER O CASO, AS PROBAS REALIZARÍANSE NA PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO.