PROBAS DE ACCESO | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

GRAO ELEMENTAL:

– Resultados das probas do venres 15 de xuño (admitidos e Lista de Espera), agas piano: Pinchar aquí

– Resultados das probas da especialidade de Piano (admitidos e Lista de Espera): Pinchar aquí

Acto público de elección de prazas vacantes de 1º de grao elemental:

O alumnado que non acadara praza na especialidade pola que tivera optado no mes de xuño, e non resultase chamado pola súa lista de agarda, poderá optar ás prazas vacantes que resten noutras especialidades. A elección dunha destas prazas implica a renuncia automática á posición na lista de agarda na especialidade pola que optara en xuño. As prazas ofertadas sairan publicadas nos días previos ao acto.

O acto realizarase o día 13, ás 20:00 horas no auditorio do centro.

 

 

GRAO PROFESIONAL: 

  – Resultados das probas do luns 18 de xuño (admitidos e Lista de Espera): Pinchar aquí

– Resultados das probas do martes 19 de xuño (admitidos e Lista de Espera):  Pinchar aquí

– Resultados das probas do mércores 20 de xuño (admitidos e Lista de Espera): Pinchar aquí

* Procederase a facer o chamamento de alumnado de listas de agarda, o día 12 de setembro. A matrícula para este alumnado admitido, deberán ser formalizada nos días 12 e 13 de setembro.

 

 

–> Taboa coa oferta de vacantes para o curso 2018-2019:
Prazas e inscritos por especialidade

AS PROBAS DE ACCESO A PRIMEIRO CURSO REALIZARANSE NAS SEGUINTES DATAS:

GRAO ELEMENTAL: VENRES 15 E LUNS 18 DE XUÑO: ás 16 horas (chamamento único)

Tribunais de Grao Elemental 

Inscritos no Grao Elemental (consultar no listado alfabético o tribunal que lle corresponde a cada aspirante)

GRAO PROFESIONAL: LUNS 18, MARTES 19 E MÉRCORES 20 DE XUÑO

Tribunais e inscritos no Grao Profesional

—- x —-

Información relativa ás probas de acceso para 1º curso de grao elemental:
Procedemento de ingreso ao 1º curso de grao elemental Xuño 2018

Criterios de avaliación para o acceso ao 1º curso de grao profesional (parte instrumental e linguaxe):

Criterios Grao Profesional parte Linguaxe 2018

Criterios Grao Profesional parte instrumental 2018 

 

O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Elementais e Profesionais de Música será do 2 de maio de 2018 ás 9 h. ao 10 de maio de 2018 ás 14:00h. A preinscripción realizarase de xeito online no enlace que figura máis abaixo (a partir do día 2). Pero ningunha inscrición será valida ata que sexa entregada na secretaría do centro xunto ca documentación requerida dentro do plazo (ata o 10 de maio ás 15 horas).

Enlace para inscrición nas probas de acceso: https://www.eoidigital.com/accesocmxunta/pontevedra/