PROBAS DE ACCESO | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

GRAO ELEMENTAL:

   Publicación dos resultados, prazos de reclamación e matrícula (para ver calendario pinchar aquí) :

– Resultados das probas do venres 15 de xuño (admitidos e Lista de Espera), agas piano: Pinchar aquí

– Resultados das probas da especialidade de Piano (admitidos e Lista de Espera): Pinchar aquí

*Os que resulten admitidos poden recoller o sobre de matrícula na conserxería do centro e formalizar a matrícula entre o 26 e o 27 de xuño no horario de secretaría.

 

GRAO PROFESIONAL: 

   Publicación dos resultados, prazo de reclamacións e matrícula (para ver calendario pinchar aquí) :

– Resultados das probas do luns 18 de xuño (admitidos e Lista de Espera): Pinchar aquí

– Resultados das probas do martes 19 de xuño (admitidos e Lista de Espera):  Pinchar aquí

– Resultados das probas do mércores 20 de xuño (admitidos e Lista de Espera): Pinchar aquí

*Os que resulten admitidos poden recoller o sobre de matrícula na conserxería do centro e formalizar a matrícula entre o 28 e o 29 de xuño no horario de secretaría.

 

 

–> Taboa coa oferta de vacantes para o curso 2018-2019:
Prazas e inscritos por especialidade

AS PROBAS DE ACCESO A PRIMEIRO CURSO REALIZARANSE NAS SEGUINTES DATAS:

GRAO ELEMENTAL: VENRES 15 E LUNS 18 DE XUÑO: ás 16 horas (chamamento único)

Tribunais de Grao Elemental 

         Piano:  días 15 ou 18 (segundo o tribunal asignado)

        Resto de especialidades:  venres 15

Inscritos no Grao Elemental (consultar no listado alfabético o tribunal que lle corresponde a cada aspirante)

GRAO PROFESIONAL: LUNS 18, MARTES 19 E MÉRCORES 20 DE XUÑO

Tribunais e inscritos no Grao Profesional

—- x —-

Información relativa ás probas de acceso para 1º curso de grao elemental:
Procedemento de ingreso ao 1º curso de grao elemental Xuño 2018

Criterios de avaliación para o acceso ao 1º curso de grao profesional (parte instrumental e linguaxe):

Criterios Grao Profesional parte Linguaxe 2018

Criterios Grao Profesional parte instrumental 2018 

 

O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Elementais e Profesionais de Música será do 2 de maio de 2018 ás 9 h. ao 10 de maio de 2018 ás 14:00h. A preinscripción realizarase de xeito online no enlace que figura máis abaixo (a partir do día 2). Pero ningunha inscrición será valida ata que sexa entregada na secretaría do centro xunto ca documentación requerida dentro do plazo (ata o 10 de maio ás 15 horas).

Enlace para inscrición nas probas de acceso: https://www.eoidigital.com/accesocmxunta/pontevedra/