LISTAS DE GRUPOS DE GRAO PROFESIONAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

LISTAS DEFINITIVAS (21/09/2018): 

(pinchar no nome da materia)

1º CURSO: Linguaxe Musical 1º

2º CURSO: Linguaxe Musical 2º

 

3º CURSO: Harmonía 3º   –   Novas Tecnoloxías 3º

 

4º CURSO: Harmonía 4º  –  Historia 4º

5º CURSO: Análise 5º  –  Historia 5º

6º CURSO: Análise 6º  –  Itinerarios 6º  –  Optativas 6º

LISTADOS DAS AGRUPACIÓNS: 

         Orquestra/Banda/Ensembles (Vento Madeira, Vento Metal, Corda e Percusión): Pinchar aquí
         Coro (Acordeón, Canto, Clave, Frauta de bico, Guitarra, ICPRB, Piano e Viola da gamba): Pinchar aquí
         Piano Complementario (3º a 6º curso, agás Acordeón, Piano e Clave): Pinchar aquí
         Repentización e Acompañamento (4º a 6º de Acordeón, Piano e Clave; 5º/6º de ICPRB e Guitarra): Pinchar aquí
         Música de Cámara (5º e 6º, agás Música Antiga): Pinchar aquí
       
         Conxuntos:
                        Metais (1º e 2º curso de Trombón, Trompa, Trompeta e Tuba): Pinchar aquí
                        Piano (1º a 3º curso): Pinchar aquí
                        Guitarra (1º a 4º curso): Pinchar aquí
                        Música Antiga (Conxunto e Música de Cámara): Pinchar aquí
                        Conxunto (1ºa 4º Acordeón, Piano (4º); 1º e 2º de Vento Madeira, Corda e Percusión): Pinchar aquí
         

 

–> LISTADO ALFABÉTICO DE ALUMNOS CO CORRESPONDENTE PROFESOR/A DE INSTRUMENTO: Pinchar aquí

               

–> Resumo cadro de horarios de clase e agrupacións: Ver aquí

*Para consultar as materias por curso de cada instrumento ir ao menú Secretaría>Plan de estudos>Grao profesional

PRESENTACIÓNS DE GRAO PROFESIONAL: 24 E 25 DE SETEMBRO 

Segundo estes horarios: Pinchar aquí
Normas para as presentacións

COMEZO DAS CLASES: MÉRCORES 26 DE SETEMBRO