LISTAS DE GRUPOS DE GRAO ELEMENTAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

LISTAS DEFINITIVAS: Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

(consultar ambos horarios)

1º CURSO: Ver aquí

2º CURSO: Ver aquí

 

3º CURSO: Ver aquí

 

4º CURSO: Ver aquí

 

Resumo cadro de horarios de clase e outras agrupacións complementarias: Ver aquí

 

PRESENTACIÓNS DE GRAO ELEMENTAL: LUNS 24 DE SETEMBRO, ÁS 17 HORAS  

Materias das clases instrumentais individuais e colectivas no seu caso (elección de horario co profesor/a de instrumento)

O prazo para solicitar cambios de grupo (xustificados) rematou o luns 9 de xullo (ás 14 horas).

* Criterios para a concesión dos cambios de grupo: Pinchar aquí
* Modelo de solicitude (pinchar aquí)
Pódese entregar na secretaría do centro de 9:30 a 14 horas ou ben enviala escaneada (adxuntando a documentación xustificativa) ao correo electrónico do centro:
cmus.pontevedra@edu.xunta.es.