LISTAS DE GRUPOS DE GRAO ELEMENTAL | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

LISTAS DEFINITIVAS SETEMBRO: Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

(consultar ambos horarios)

1º CURSO: Ver aquí

2º CURSO: Ver aquí

 

3º CURSO: Ver aquí

 

4º CURSO: Ver aquí

–> LISTADO ALFABÉTICO DE ALUMNOS CO CORRESPONDENTE PROFESOR/A DE INSTRUMENTO: Pinchar aquí

Resumo cadro de horarios de clase e outras agrupacións complementarias: Ver aquí

 

PRESENTACIÓNS DE GRAO ELEMENTAL: LUNS 24 DE SETEMBRO, ÁS 17 HORAS  

Materias das clases instrumentais individuais e colectivas no seu caso (elección de horario co profesor/a de instrumento)
Segundo estes horarios: Pinchar aquí

Normas para as presentacións