Exames de recuperación de setembro 2018 | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

 

Os exames de recuperación de setembro terán lugar  os días 3 e 4 de setembro segundo o seguinte calendario:

 

–>  Calendario exames

 

Aqueles alumnos con problemas de coincidencia horaria cos exames no instituto deberán poñerse en contacto co conservatorio (achegando xustificante documental) antes do 27 de xullo.
 –> A entrega das notas de setembro será o día 5 de 19:00 a 20:00 horas.

 

A matrícula de setembro para os alumnos do centro farase os seguintes días (de 9 a 14 horas):

GRAO ELEMENTAL: 6 de setembro

GRAO PROFESIONAL: do 6, 7 e 10 de setembro

 

–> Os sobres de matrícula pódense recoller na conserxería do centro a partir do 5 de setembro.

INFORMACIÓN DA MATRÍCULA:  Ver aquí