ENQUISAS VALORACIÓN ALUMNADO | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Xa está dispoñible en Centrosnet a enquisa de valoración do alumnado. Deixámosvos o enlace abaixo.

O prazo para cubrila remata o 12 de maio. A túa opinión conta!

Enlace a Centrosnet

 

Centrosnet é unha aplicación donde tamén poderedes consultar ás faltas de asistencia, o horario e outros datos de interese. Achegamos titorial e instruccións de como acceder á aplicación.

Instrucións para a consulta do expediente e das faltas de asistencia:
1.  Entre no menú de @CCESO 
2.  No Usuario, escriba o seu número de expediente (que figura no carné da Escola ou no boletín de notas);
No Contrasinal introduza o seu número de DNI sen a letra. No caso de non ter DNI introduza a súa data de nacemento no seguinte formato: DDMMAAAA
(Ex. 23021986).

IMPORTANTE:
* Para calquera consulta ou aclaración, chamar á Secretaría: 886 151546