Concurso de propostas da comunidade educativa | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

O Orzamento do CMUS Manuel Quiroga reservou por primeira vez unha partida de 3.000 € para as propostas da comunidade educativa. Esta pode propor proxectos de investimento que serán avaliados pola Comisión Económica e, finalmente, votados no Consello Escolar.

Quen pode participar?

Todos os membros do Claustro, o PAS, o alumnado de Grao Profesional maior de 14 anos e os pais/nais/titores do alumnado dos graos Elemental e Profesional poden achegar propostas.

Como participar?

As propostas deberán ser entregadas na secretaría do centro usando o formulario anexo (tamén haberá copias na conserxaría do centro) xunto cunha copia do DNI e a documentación adicional que consideren oportuna. As propostas poderán ser apoiadas por varias persoas ou colectivos como, por exemplo, os departamentos.

Formulario de proposta (pdf)

Formulario en documento word

 

 

Prazos

O prazo de presentación de propostas será do 8 ao 29 de maio de 2018 en horario de secretaría.