Cargos | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Cargos

CURSO 2017-18

PROFESOR/A  ESPECIALIDADE  CARGOS           
Castro Barreiro, Paula Clarinete Directora
Pérez Arias, Jose Trompeta Vicedirector
Couto Ogando, Verónica Piano Xefa de estudios
Martínez Iglesias, Luis Piano Secretario
Coord. Grao elemental
González Outumuro, David Percusión Coord. Equipo de dinamización da lingua galega
Mora Souto, Francisco Trompeta Coord. Calidade do Centro
Comesaña Estévez, Fernando Piano Coordinador Biblioteca
Lariño Rodal, Iago Frauta traveseira Coord. TICS
Mariño Vázquez, Marcos Saxofón Coord. TICS
Padrón Gomez, Marcos Acordeón Xefe Departamento Acordeón
Rodríguez Fariña, María Concepción Canto Xefe Departamento Canto
González Artime, C. Micaela Violín Xefe Departamento Corda frotada
Fernández Ibuzquiza, Fernando Guitarra Xefe Departamento Corda pulsada
Carro Martínez, José Luis Fundamentos Xefe Departamento Fundamentos de composición
Portas Conde, Iria Linguaxe Musical Xefe Departamento Linguaxe musical
Mangana Izquierdo, Verónica Cravo Xefe Departamento Música antiga
Pérez Mestre, Jorge César Percusión Xefe Departamento Percusión
Folgar Ferreiro, Leticia Piano Xefe Departamento Piano Acompañante
Candisano Mera, J. Agustín Piano Xefe Departamento Piano
Garrido Caneiro, David Oboe Xefe Departamento Vento madeira
Estellés Olveira, Pablo Saxofón  Xefe Departamento Música de cámara e conxunto
Rodríguez Hidalgo, Miguel Ángel Trompa Xefe Departamento Vento Metal