secre | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

AUSENCIAS DO PROFESORADO

Hoxe,  luns 10 de decembro, non haberá clase cos seguintes profesores: Marcos Mariño (Saxofón) Iria Portas (linguaxe), non dará clase de 17:30 a 19h Adela Vidal (frauta travesa), non dará clase de 19 a 21h   O profesor Xacobe Lamas está de baixa polo que a partir...

ENTREGA DE NOTAS DA 1ª AVALIACIÓN

A ENTREGA DE NOTAS DESTA PRIMEIRA AVALIACIÓN SERÁ O MÉRCORES 5 DE DECEMBRO DE 19:00 A 20:00 HORAS.  PARA RECOLLER AS NOTAS TEDES QUE DIRIXIRVOS AO VOSO TITOR/A (PROFESOR/A DE...

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

A TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA Ao longo deste mes de novembro, e por convocatoria das autoridades administrativas de educación, desenvolverase o procedemento para a renovación parcial do Consello Escolar deste centro. O Consello Escolar é o órgano de...

MATRÍCULA 2018/2019

Os alumnos CON MATERIAS PENDENTES: matricularanse en SETEMBRO, despois dos exames de recuperación, nos seguintes prazos: GRAO ELEMENTAL: día 6  GRAO PROFESIONAL: días 6, 7 e 10  Os sobres poden recollerse na conserxería do centro a partir do 5 de setembro. Alumnos de...