secre | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

AUSENCIAS DO PROFESORADO

Hoxe, mércores 20 de febreiro, non hai clase cos seguintes profesores/as: Pilar Rodríguez (piano complementario e pianista acompañante). Keren Ruíz (piano, substituta do profesor Javier Del Rio). Adelaida Vidal (frauta travesa, non haberá clase a partir das 18h)....

ENTREGA DE NOTAS DA 1ª AVALIACIÓN

A ENTREGA DE NOTAS DESTA PRIMEIRA AVALIACIÓN SERÁ O MÉRCORES 5 DE DECEMBRO DE 19:00 A 20:00 HORAS.  PARA RECOLLER AS NOTAS TEDES QUE DIRIXIRVOS AO VOSO TITOR/A (PROFESOR/A DE...

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

A TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA Ao longo deste mes de novembro, e por convocatoria das autoridades administrativas de educación, desenvolverase o procedemento para a renovación parcial do Consello Escolar deste centro. O Consello Escolar é o órgano de...

MATRÍCULA 2018/2019

Os alumnos CON MATERIAS PENDENTES: matricularanse en SETEMBRO, despois dos exames de recuperación, nos seguintes prazos: GRAO ELEMENTAL: día 6  GRAO PROFESIONAL: días 6, 7 e 10  Os sobres poden recollerse na conserxería do centro a partir do 5 de setembro. Alumnos de...