Acto de elección da 2ª opción de Grao Elemental | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Acto público de elección de prazas de acceso que quedasen vacantes (segunda opción), por orde de cualificación dos aprobados en xuño, e que non acadasen praza na especialidade solicitada en primeira opción:

  • Día, mércores,  13 DE SETEMBRO de 2017 ás 20:00 horas

 

–>A ELECCIÓN DUNHA DESTAS PRAZAS IMPLICA A RENUNCIA AUTOMÁTICA Á POSICIÓN NA LISTA DE AGARDA NA ESPECIALIDADE POLA QUE OPTARA EN XUÑO.

ESPECIALIDADE PRAZAS
ACORDEÓN 3
FAGOT 1
OBOE 1
ICPRB 1
VIOLA DE GAMBA 1
TOTAL 7

 

 

Os aspirantes que acadasen unha destas prazas poderán recoller o sobre de matrícula na conserxería do centro e deberán formalizar a matrícula o xoves, 14 de setembro, en horario de secretaría.