Archivos | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

PROBAS DE ACCESO

–> AS PROBAS DE ACCESO A PRIMEIRO CURSO REALIZARANSE NAS SEGUINTES DATAS: GRAO ELEMENTAL: XOVES 20 E VENRES 21 DE XUÑO: ás 16 horas (chamamento único) Tribunais de Grao Elemental  Inscritos no Grao Elemental (consultar no listado alfabético o tribunal que lle...