Archivos | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

ENQUISA SOBRE A CONVIVENCIA ESCOLAR

Dacordo co establecido no Decreto 8/2015, o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia está a recoller datos que permitan identificar os puntos fortes e febles na xestión de convivencia e resolución de conflictos nos centros educativos. A...