Solicitude de certificado | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

Solicitude de certificado

Para solicitar un certificado tes que cubrir o modelo de instancia xeral que podes descargar dende esta páxina e cubrilo. É importante que indiques para que precisas o certificado xa que así poderemos redactalo do xeito que máis se axeite ás túas necesidades.

Unha vez cuberto o modelo de instancia xeral podes entregalo na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén a podes enviar por por correo electrónico ([email protected]) ou entregala na conserxería do conservatorio.

Modelo de Instancia Xeral