PROBAS DE ACCESO DE SETEMBRO: INFORMACIÓN E TRIBUNAIS | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

As probas extraordinarias de acceso a cursos distintos de 1º realizaranse os días 6 e 7 de setembro.

As prazas ofertadas son as seguintes:  [download id=”258″]

Podedes consultar a información sobre a proba no taboleiro do propio centro e consultar as programacións nesta mesma páxina web: http://www.conservatoriomanuelquiroga.com/programacions-didacticas-2016-2017/

Se vas facer a proba de acceso na especialidade de piano, poderás probar o piano do conservatorio anotándote previamente na conserxería do centro e segundo un calendario que publicaremos en breve.

TRIBUNAIS DAS PROBAS EXTRAORDINARIAS DE ACCESO

As probas de acceso extraordinarias de setembro realizaranse o días 6 e 7 de setembro segundo os seguintes tribunais e horarios:

TRIBUNAIS DE GRAO ELEMENTAL:   [download id=”259″]

TRIBUNAIS DE GRAO PROFESIONAL:   [download id=”264″]

As listaxes de admitidos poderanse consultar no taboleiro do centro a partir do día 8 de setembro. A matrícula realizárase os días 8 e 11 de setembro.