PROBAS DE ACCESO CURSO 2017/2018 | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

PROBAS DE ACCESO CURSO 2017/2018

OS RESULTADES DAS PROBAS DE ACCESO A PRIMEIRO CURSO  PUBLICARANSE AO DÍA SEGUINTE DA SÚA REALIZACIÓN:

GRAO ELEMENTAL–> Resultados das probas

*Os resultados están ordeados por nota e, en caso de empate, por data de nacemento. As notas numéricas están expostas no taboleiro do centro. Non se dará esa información por teléfono, deberán consultarse no conservatorio.

RECLAMACIÓNS:  do 19 ao 23 de xuño (ata ás 14 horas)

MATRÍCULA DE ADMITIDOS:  26 e 27 de xuño

 

Inscritos nas probas do Grao Elemental

Tribunais Grao Elemental

GRAO PROFESIONAL: LUNS 19, MARTES 20 E MÉRCORES 21 DE XUÑO

MATRÍCULA DE ADMITIDOS:  28 e 29 de xuño (os sobres de matrícula recóllense na conserxería do centro)

RESULTADOS E RECLAMACIÓNS:

TRIBUNAIS PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRAZO DE RECLAMACIÓN
VENTO METAL –> Resultados do Luns 19 Dende o momento da publicación ata as 14h do 26 de xuño
PERCUSIÓN
SAXO
CANTO
CORDA –> Resultados do Martes 20 Dende o momento da publicación ata as 14h do 27 de xuño
FRAUTA TRAVESA
FAGOTE
PIANO –> Resultados Mércores 21 Dende o momento da publicación ata as 14h do 28 de xuño
ÓBOE
CLARINETE
ACORDEÓN
CLAVE
I.C.P.R.B.
GUITARRA

 

Tribunais e inscritos no Grao Profesional

Se vas facer a proba de acceso a grao profesional na especialidade de piano, podes probar o piano do conservatorio no que terá lugar a proba. Para elo, tes que anotarte na conserxería do centro e poderás facelo por espazo de 30 minutos.

Os días para tal fin serán os días 13, 14 e 16 de xuño, nas franxas reservadas.

Cada candidato disporá de 30 minutos, podendo solicitar unha 2ª opción de outros 30 minutos en caso de quedar libre.

 

TÁBOA DE PRAZAS:  TABOA DE INSCRITOS POR ESPECIALIDADE

 

O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Elementais e Profesionais de Música será do 3 de maio de 2017 ás 9 h. ao 12 de maio de 2017 ás 14:00h. A preinscripción realizarase de xeito online no enlace que figura máis abaixo. Pero ningunha inscrición será valida ata que sexa entregada na secretaría do centro xunto ca documentación requerida dentro do plazo (ata o 12 de maio ás 15 horas).

Enlace para inscrición nas probas de acceso: https://www.eoidigital.com/accesocmxunta/pontevedra/

Taboa coa oferta de vacantes para o curso 2017-2018:
Oferta de prazas

Información relativa ás probas de acceso para 1º curso de grao elemental:
Procedemento de ingreso ao 1º curso de grao elemental Xuño 2017

Criterios de avaliación para o acceso ao 1º curso de grao profesional (parte instrumental e linguaxe):

Criterios Grao Profesional parte Linguaxe 2017

Criterios Grao Profesional parte instrumental 2017