Probas acceso 2016-2017

 

 

 

 

1º DE GRAO ELEMENTAL

ACTO PÚBLICO DE ELECCIÓN DE PRAZAS VACANTES

O ALUMNADO QUE NON ACADARA PRAZA NA ESPECIALIDADE POLA QUE TIVERA OPTADO NO MES DE XUÑO, E NON RESULTASE CHAMADO POLA LISTA DE AGARDA, PODERÁ OPTAR ÁS PRAZAS VACANTES DE NOVO ACCESO A 1º DE GRAO ELEMENTAL QUE RESTEN, NOUTRAS ESPECIALIDADES.

A ELECCIÓN DUNHA DESTAS PRAZAS IMPLICA A RENUNCIA AUTOMÁTICA Á POSICIÓN NA LISTA DE AGARDA NA ESPECIALIDADE POLA QUE OPTARA EN XUÑO.

O ACTO REALIZARASE O DÍA 13 DE SETEMBRO, ÁS 20:30 HORAS NO AUDITORIO DO CENTRO.

* Previamente, terase feito o chamamento do alumnado de listas de agarda, o día 12 de setembro.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AS PROBAS DE ACCESO A PRIMEIRO CURSO REALIZARANSE NAS SEGUINTES DATAS:

GRAO PROFESIONAL: MÉRCORES 15, XOVES 16 E VENRES 17 DE XUÑO

Tribunais Grao Profesional 2016 (386)

–> Os resultados das probas de acceso ao grao Profesional publicáranse nos taboleiros do centro o luns 20 a partir das 11 da mañá. O prazo para presentar reclamacións será do 20 ao 27 de xuño (14 horas). Os alumnos que obteñan praza deberán formalizar a matrícula os días 28 e 29 de xuño, e poderán recoller o sobre da mesma a partir do 20 na conserxería.

 

GRAO ELEMENTAL: LUNS 20 E MARTES 21 DE XUÑO: ás 16 horas (chamamento único)

Tribunais Grao Elemental 2016 (612)

–> Os resultados das probas de acceso ao grao Elemental publicáranse nos taboleiros do centro o mércores 22 a partir das 11 da mañá. O prazo para presentar reclamacións será do 22 ao 29 de xuño (14 horas). Os alumnos que obteñan praza deberán formalizar a matrícula os días 30 de xuño e 1 de xullo, e poderán recoller o sobre da mesma a partir do 22 na conserxería.

 

–> As listaxes de inscritos para as probas pódense consultar nos taboleiros do conservatorio.

Taboa coa oferta de vacantes para o curso 2016-2017:
Taboa de prazas e inscritos 2016 (781)

 

Información relativa ás probas de acceso para 1º curso de grao elemental:
Procedemento de ingreso ao 1º curso de grao elemental Xuño 2016

Criterios de avaliación para o acceso ao 1º curso de grao profesional (parte instrumental e linguaxe):
Criterios Grao Profesional parte Linguaxe 2016
Criterios Grao Profesional parte instrumental 2016

 

O período de inscrición da proba de acceso ás Ensinanzas Elementais e Profesionais de Música de Galicia será do 2 de maio de 2016 ás 9 h. ao 12 de maio de 2016 ás 14:00h. Por primeira vez, este ano a preinscripción realizarase de xeito online no enlace que figura máis abaixo. Pero ningunha inscrición será valida ata que sexa entregada na secretaría do centro xunto ca documentación requerida dentro do plazo (ata o 12 de maio ás 15 horas).

Enlace para inscrición nas probas de acceso: https://www.eoidigital.com/accesocmxunta/pontevedra/alumnos/