CONSERXERÍA:
Victor Guiance Miguez
Manuel González Aboy
Mª Dolores Torres Rodríguez

SECRETARÍA:
Rocío Álvarez Lage
Fátima Albela Torres

PERSOAL DE LIMPEZA:
Mª Dolores Blanco Míguez
Victoria Freire Piñeiro
Mª Dolores Peón Pazos