ALUMNOS DO CENTRO

Todos os alumnos do centro deberán formalizar a matrícula, de xeito que:

1.- Os alumnos SEN MATERIAS PENDENTES: matricularanse en XUÑO nos seguintes prazos:

  • GRAO ELEMENTAL: do día 12 ao 16 de XUÑO
  • GRAO PROFESIONAL: do día 19 ao 22 de XUÑO

 

OS SOBRES DE MATRÍCULA PODERÁN RECOLLERSE NA CONSERXERÍA A PARTIR DO VENRES 9 DE XUÑO

 

2.- Os alumnos CON MATERIAS PENDENTES:  matricularanse en SETEMBRO

  • Os EXAMES DE RECUPERACIÓN realizaranse na primeira semana de SETEMBRO (datas definitivas pendentes de confirmar)
  • A MATRÍCULA farase despois dos exames.