Os exames de recuperación de setembro terán lugar  os días 1 e 4 de setembro segundo o seguinte calendario:

–>  Exames extraordinarios de setembro (36)

 

 –> A entrega das notas de setembro será o día 5 de 19:00 a 20:00 horas.

 

A matrícula de setembro para os alumnos do centro farase os seguintes días:

GRAO ELEMENTAL: 6 e 7 de setembro

GRAO PROFESIONAL: do 6 ao 8 de setembro

 

–> Os sobres de matrícula pódense recoller na conserxería do centro a partir do 1 de setembro.

INFORMACIÓN DA MATRÍCULA:  Información_matrícula_setembro_2017 (8)