secre2 | CMUS Manuel Quiroga, Pontevedra

HORARIOS CURSO 2017-2018

Os listados provisionais das materias de Linguaxe Musical, Educación Auditiva e Vocal, Harmonía, Historia da música, Análise, Itinerarios e Optativas se poden consultar nos taboleiros do centro a partir do 18 de setembro. Tamén saen as listaxes das agrupacións de grao...

PRESENTACIÓNS CURSO 2017-2018

As presentacións das distintas clases instrumentais terán lugar os vindeiros días 25 e 26 de setembro segundo os seguintes horarios de presentacións: GRAO ELEMENTAL: Presentacións GE GRAO PROFESIONAL: Presentacións GP Coma noutros anos as presentacións realizaranse...

Acto de elección da 2ª opción de Grao Elemental

Acto público de elección de prazas de acceso que quedasen vacantes (segunda opción), por orde de cualificación dos aprobados en xuño, e que non acadasen praza na especialidade solicitada en primeira opción: Día, mércores,  13 DE SETEMBRO de 2017 ás 20:00 horas  ...
Exames de recuperación de setembro 2017

Exames de recuperación de setembro 2017

  Os exames de recuperación de setembro terán lugar  os días 1 e 4 de setembro segundo o seguinte calendario: –>  [download id=”262″]    –> A entrega das notas de setembro será o día 5 de 19:00 a 20:00 horas.   A matrícula...

PROBAS DE ACCESO DE SETEMBRO: INFORMACIÓN E TRIBUNAIS

As probas extraordinarias de acceso a cursos distintos de 1º realizaranse os días 6 e 7 de setembro. As prazas ofertadas son as seguintes:  [download id=”258″] Podedes consultar a información sobre a proba no taboleiro do propio centro e consultar as...