Neste apartado, próximamente poderase seguir as últimas actividades organizadas pola nosa Asociación.